Kredyt samochodowy, a wymagania wobec firm

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą spełnić o wiele więcej wymagań, ażeby otrzymać kredyt samochodowy. Bardzo ważny jest w tym momencie staż firmy. W jednych bankach w zupełności wystarczy rok, ale niektóre placówki wymagają nawet i dwóch lat.

Ponadto przedsiębiorca aplikujący o wspominany tu kredyt musi bardzo dokładnie udokumentować swoją finansową wiarygodność. Bank wymaga dość wysokich dochodów – co więcej, w kolejnych miesiącach muszą się one kształtować na tym samym mniej więcej poziomie. Poza tym trzeba dostarczyć do banku szereg rozmaitych zaświadczeń – przede wszystkim z zakładu ubezpieczeń społecznych oraz z urzędu skarbowego o nie zaleganiu wobec nich z płatnościami.

Bank wymagać będzie ponadto kserokopii księgi przychodów i rozchodów, a jeśli firma rozlicza się w formie karty podatkowej, wówczas nieodzowna jest decyzja fiskusa o wysokości podatku dochodowego. Oprócz tego wszystkiego potrzebne jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub też do KRS-u.

Dodaj komentarz